Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/iminno.com/public_html/wp-content/themes/marketing-expert/header.php on line 10
Rodzaje innowacji - podział ze względu na kryterium przedmiotu - I'm inno! Innowacje
Innowacje

Rodzaje innowacji – podział ze względu na kryterium przedmiotu

Kryteriów podziału innowacji jest wiele z racji na brak jednoznacznej, uniwersalnej definicji. W literaturze przedmiotu odnajdziemy liczne typologie innowacji. Najprostszy stanowi podział dychotomiczny na innowacje produktowe i usługowe.

Podział innowacji wg kryterium przedmiotu

Najprostszy podział innowacji rozpowszechniony w polskiej literaturze, to wyróżnienie innowacji produktowych i usługowych. Podział wynika z prostego rozbicia przedmiotu innowacji na mający charakter materialny i niematerialny.

  • Innowacje produktowe – zmiana cechy fizycznej, chemicznej lub biologicznej istniejących produktów i usług lub wytworzenie zupełnie nowych produktów. Zazwyczaj mają charakter technologiczny. Prowadzi do unowocześnienia lub wprowadzenia nowej oferty.
  • Innowacje usługowe – efekt zmian wprowadzonych w obszarze usług. Wyróżnia się wysokim stopniem niematerialności, zaangażowaniem czynnika ludzkiego, wysokim wpływem czynników zewnętrznych i ludzkich oraz wynikającą z tego różnorodnością procesu świadczenia usługi. Innowacje usługowe mogą dotyczyć:
  • Nowej koncepcji usługi,
  • Użycia nowej technologii
  • Nowej płaszczyzny współpracy z klientem
  • Nowego systemu dostarczania usługi

Podstawową różnicą pomiędzy powyższymi rodzajami innowacji jest ich materialny i niematerialny charakter, a tym samym sposobność ochrony oraz długość cyklu życia. Innowacje produktowe można łatwo i skutecznie chronić za pomocą patentów. W przypadku innowacji usługowych ochrona taka jest ograniczona, ale przeważnie są trudniejsze do zaobserwowania przez konkurencję.

You may also like
biurko pełne narzędzi do pracy biurowej
Najlepsze biura rachunkowe online – Infakt czy Wfirma porównanie
Polityka pracy w Google
Polityka pracy w firmie Google

Najwyższą formą docenienia jest lajk! ;)

Help spread the word. You're awesome for doing it! Dziękuje!