Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/iminno.com/public_html/wp-content/themes/marketing-expert/header.php on line 10
Podział innowacji ze względu na obszar, którego dotyczy - I'm Inno!
Innowacje

Rodzaje innowacji – podział ze względu na obszar, którego dotyczy

Popularny w literaturze angielskojęzycznej jest podział innowacji promowany przez Joe Tidda i Johna Bessanta. Jest przejrzysty i zrozumiały. Uzyskał uznanie wielu wykładowców czołowych uczelni oraz praktyków. Podział według obszaru, wydzielił 4 grupy innowacji:

  • produktu
  • procesu
  • pozycji
  • modelu

Innowacja produktu jest zmianą w produkcie lub usłudze, którą organizacja oferuje. Przykładem innowacji produktowej może być: nowa forma opakowania wody mineralnej (zamiast plastikowej butelki opakowanie kartonowe) lub wydany przez firmę Apple iPod.

Innowacją procesu jest zmiana w sposobie wytwarzania lub dystrybucji. Przykładem innowacji procesowej może być: nowa metoda kapslowania wody mineralnej, czyli również zmiana w wyposażeniu linii produkcyjnej odpowiedzialnej za kapslowanie. Ponadto, innowacją procesu jest optymalizacja systemu dostaw i realizacji zamówień. Tak jak wykorzystując Internet dokonał tego jeden z obecnie wiodących producentów komputerów – Dell.  Opracowany przez American Airlines system rezerwacji biletów Sabre również stanowi innowację procesową.

Innowacja pozycji jest zmianą sposobu postrzegania istniejącego produktu (dobra lub usługi) i tym samym wprowadzenie go na nowy rynek. Genialnym przykładem może być wprowadzenie na nowy rynek produktu Lucozade. Jest to opracowany w 1927 napój na bazie glukozy. Był to popularny środek podawany dzieciom i inwalidom podczas rekonwalescencji. Ostatecznie, został on re-pozycjonowany i obecnie sprzedaje się go, jako popularny napój izotoniczny dedykowany dla osobom aktywnie uprawiającym sport.

Innowacje modelu – zmiany modelu funkcjonowania, w którym organizacja działa. Przykładem innowacji modelu jest zaangażowanie klientów w proces kreowania nowych butów. Takie działania prowadzi na przykład Adidas i Puma. Wielu dotychczas biernych klientów przekształcono w aktywnych projektantów. W związku z tym, działy projektowe powyższych firm uzyskały darmowe wsparcie tysięcy pasjonatów z całego świata.

Podział innowacji ze względu na obszar – mapa obszaru innowacji – 4P

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Tidd, J. Bessant: Managing Innovation. Integrating technological, market and organization change. 4th edition, Chichester: John Wiley & Sons 2009

Mapa 4P stanowi wartościowe narzędzie dla przedsiębiorców. Po naniesieniu na nią innowacji pokazuje obszary, w których ma miejsce ich koncentracja oraz ewidentny brak. W przypadku, gdy jest możliwe opracowanie mapy 4P dla konkurencji, może stanowić narzędzie ułatwiające określenie miejsc na innowacje, w których brak konkurencji. Tak więc, skierowanie w ich kierunku sił, może pomóc w zdobyciu przewagi, stosunkowo niskim kosztem.

You may also like
Podział innowacji ze względu na skalę i przyczynę powstawania
Innowacja, a imitacja
Innowacje w ujęciu wąskim i szerokim – innowacja a imitacja

Najwyższą formą docenienia jest lajk! ;)

Help spread the word. You're awesome for doing it! Dziękuje!