Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/iminno.com/public_html/wp-content/themes/marketing-expert/header.php on line 10
Polska innowacyjność, a światowi liderzy innowacji - I'm inno! Innowacje
Blog Informatyka Inne Innowacje Lifehack Własna firma Zarządzanie

Światowi liderzy innowacji, a polska innowacyjność

Polska innowacyjność

Największą gospodarką świata są Stany Zjednoczone, więc nikogo nie zdziwi, że jest to ojczyzna najbardziej innowacyjnych firm świata. Może nie jest to możliwe do udowodnienia, ale to właśnie dzięki wysokiemu poziomowi innowacyjności gospodarka Stanów Zjednoczonych ma tak wysoką pozycję – Wykształcenie pracowników! Aż 22 z 50 najbardziej innowacyjnych firm działających globalnie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. A jak na tle tego wypada polska innowacyjność?

Najbardziej innowacyjne korporacje działające globalnie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu BCG Report – Innovation 2010 i danych z Google Finance

W pierwszej dziesiątce udział Stanów Zjednoczonych jest jeszcze bardziej przytłaczający. Aż sześć na dziesięć najbardziej innowacyjnych globalnych korporacji pochodzi z USA. W przytoczanym raporcie przeprowadzonym przez szanowaną na świecie firmę doradczą BCG aż cztery z pierwszych dziesięciu firm stanowią korporacje informatyczne.

Przychód i zysk Apple oraz Google

Źródło: Opracowanie własne

Firma Apple i Google już drugi rok z rzędu zajmują pierwsze dwie pozycje
w rankingu. Apple swoje zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje od pięciu lat. W 2009 roku uzyskał przychód w wysokości 42,91 mld dolarów i zysk na poziomie 8,24 mld dolarów. Według prognoz rok 2010 dla lidera innowacyjności ma być jeszcze lepszy. Google w 2009 roku uzyskał przychód w wysokości 23,65 mld i 6,52 mld dolarów zysku netto. Mimo coraz liczniejszej reprezentacji Chin, pozycja amerykańskich gigantów informatycznych nie wydaje się być zagrożona.

Polska innowacyjność – Poziom innowacyjności polskiej gospodarki

By polska innowacyjność i gospodarka mogła konkurować na globalnym rynku, musi być innowacyjna. Stymulowanie innowacyjności poprzez instytucje państwowe jest obecnie warunkiem niezbędnym dla rozwoju gospodarczego, ale i społecznego. Natomiast, po wejściu do Unii Europejskiej transferowana jest poprzez fundusze strukturalne niespotykana wcześniej ilość pieniędzy na rzecz działań o charakterze innowacyjnym. Na sam Program Innowacyjna Gospodarka przypada 3,9 mld EUR, a sposób wykorzystania tych pieniędzy może budzić kontrowersje. Na ocenę skutków dotowania innowacji przyjdzie jednak czas po wykorzystaniu wszystkich funduszy unijnych na lata 2007-2013. Część z nich na pewno zostanie zmarnowana lub nieefektywnie wykorzystana. Lecz jest to koszt konieczny do poniesienia, by Polska gospodarka mogła podwyższyć stopień swej innowacyjności.

Polska w dziedzinie innowacji nadal nie najlepiej wypada na tle państw Europy zachodniej. Przewaga Stanów Zjednoczonych i Japonii jest jeszcze większa.

Sytuację i ilość innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce przedstawia badanie Głównego Urzędu statystycznego z lat 2006-2008.

Procent polskich przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w latach 2006-2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego

Czy polska innowacyjność ma szansę się w końcu wybić? W przedstawionych statystykach widać wyraźnie, że w Polsce prym w innowacjach wiodą duże przedsiębiorstwa. Za to małych firm wprowadzających innowacje jest procentowo nawet kilkukrotnie mniej. Powyższe statystyki mogą badacza zaniepokoić, bo przedstawiają polską gospodarkę, jako mało innowacyjną, a tym samym mało konkurencyjną. Wyniki badań mogą być zniekształcone z racji na różne rozumienie innowacji przez przedsiębiorców. Polski nie dotknęła recesja związana z ostatnim kryzysem gospodarczym, więc mamy prawo sądzić, że w rzeczywistości polskie przedsiębiorstwa są bardziej innowacyjne niż wynikałoby ze statystyk, lub też innowacje nie miały istotnego wpływu na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Przykładem działań państwowych, które mają wpłynąć na zwiększenie ilości innowacyjnych przedsięwzięć z wykorzystaniem Internetu stanowi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:

  • Działanie 8.1 – wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – 390 635 294 EUR
  • Działanie 8.2 – wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (Business to Business) – 391 695 200 EUR

Od 2008 roku Działanie 8.1 wspiera finansowo polską innowacyjność poprzez polskie przedsięwzięcia internetowe. Jest to bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 85% projektu. Tylko w pierwszym roku działalności podpisano 221 umów o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 95 mln zł. Ostatecznie, średnio na projekt przypadło 430 tys. zł. W roku 2009 miały miejsce już trzy nabory – w pierwszym dofinansowano aż 432 projekty, w drugim 350, a w trzecim 383. Łącznie dofinansowano 1165 innowacyjnych projektów, z których to większość uzyskała wsparcie w kwocie bliskiej 200 tysięcy EUR, czyli maksymalnej o którą przedsiębiorca mógł się starać.

Tak więc, Alokacja finansowa na całe działanie 8.1 wynosi 390 635 294 EUR, które do roku 2013 zostaną wykorzystane na stymulowanie innowacyjnych przedsięwzięć z obszaru e-usług. Wiele z pierwszych wspartych w 2008 projektów już zakończyło swój żywot i w efekcie musiało ogłosić upadłość (przykładem może być socjum.pl). Jednak doświadczeni innowatorzy wiedzą, że aby móc świętować więcej sukcesów, trzeba pogodzić się z ryzykiem większej ilości porażek. Miejmy nadzieję, że choć jeden projekt z 1386 wspartych przez POIG 8.1 w latach 2008-2009 okaże się innowacją równie przełomową jak produkt Google, Skype czy też Facebook.

Więcej o innowacjach znajdziesz tu

You may also like
CeBIT 2010 – relacja
Nokia N97 – flash flooding, czyli biała smuga na zdjęciach wykonanych przy słabym oświetleniu

Najwyższą formą docenienia jest lajk! ;)

Help spread the word. You're awesome for doing it! Dziękuje!