Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/iminno.com/public_html/wp-content/themes/marketing-expert/header.php on line 10
Innowacyjność wpisana w obowiązki. Struktura 70-20-10. - I'm Inno!
Blog

Zasada 70-20-10 – innowacyjność wpisana w obowiązki

Innowacyjność wpisana w obowiązki. Zasada 70-20-10

Według Merisy Mayer – wiceprezes ds Search Products & User Experience – innowacyjność to jeden z najważniejszych elementów strategii Google. Zasada 70-20-10 wpisuje ją w jeden z obowiązków pracownika szczebla menadżerskiego. Developerów i inżynierów obowiązuje analogiczna zasada 80-20, ponieważ określa ona podział czasu pracy i gwarantuje, że jego część zostanie przeznaczona na innowacje.

Innowacyjność struktury 70-20-10, a podział czasu pracy pracowników Google

MenadżerowiePracownicy techniczni
70% działalność podstawowa
20% dowolnie wybrane projekty, ale usprawniające istniejące już produkty
10% zupełnie nowe produkty i pomysły biznesowe
80% obsługa i rozwój bieżącej działalności
20% dowolnie wybrane
projekty techniczne

Źródło: B. Iyer, T.H. Davenport: Mechanizm innowacji firmy Google: rozbiór
na czynniki pierwsze
. „Harvard Business Review Polska” listopad 2008  s. 48-61

W 2006 roku Google na swojej wewnętrznej stronie internetowej chwalił się ilością produktów w wysokości 370. Według autorów raportu aż 140 narodziło się w czasie przeznaczonym na własne inicjatywy.

Pracownicy techniczni 80% swojego czasu muszą poświęcić na przydzielone projekty związane z działalnością podstawową firmy, czyli wyszukiwarką i usługami reklamowymi. Poza tym, cały pozostały czas mogą wykorzystać wybrany przez siebie pomysł. Nie są rozliczani w cyklu dziennym, tygodniowym czy też miesięcznym, więc mogą poświęcić przykładowo rok na działalność podstawową, a przez kolejne dwa miesiące realizować swoje marzenia i pracować przy swoim własnym pomyśle. Wydawałoby się, że to irracjonalne i bardzo kosztowne, ale zmniejsza to fluktuacje w firmie, a ludzie w ramach wdzięczności efektywniej pracują w swoim normalnym czasie pracy. Sprezentowanie pracownikom nawet do 30% „czasu wolnego” zwraca się firmie poprzez:

  • Wyższą innowacyjność
  • Zdobycie dodatkowej wiedzy
  • Większą lojalność pracowników

Innowacyjny podział czasu pracy sprawia, że pracownicy nie muszą odchodzić z firmy, by móc realizować swoje pomysły. Pozwala to uwolnić pokłady ich pasji i spotęgować wewnętrzną motywację. Nie jest określone, nad czym Google ma pracować, ale wynik i tak przeważnie jest korzyścią dla firmy. Pracownicy nie są zbytnio kontrolowani z wykorzystywania swoich „20 procent”, bo było by to zbyt drogie. Koszty kontroli zapewne przewyższałyby korzyści, a dodatkowo pracownicy czuli by się inwigilowani.

Jak raportuje i rozlicza się czas pracy?

Każdy pracownik musi jednak zdać co tydzień krótki raport. Opisuje w nim w kilku zdaniach, nad czym pracował; Jego praca i autorskie pomysły są poddawane ocenie przez współpracowników. Jeśli tylko projekt uzyska aprobatę współpracowników, to jest traktowany, jako oficjalny. Zyskuje tym samym finansowanie z budżetu firmy. Ocena pracownicza jest gwarantem wysokiego poziomu pomysłów, bo nikt nie chce wypaść źle w oczach kolegów z firmy. Tym samym pracownicy traktują bardzo poważnie własne projekty i wpisują się one w misję firmy.
Jak się okazuje, strategia 70-20-10 bardzo pozytywnie wpływa na innowacyjność produktową firmy.

Przykłady produktów, które narodziły się w „czasie wolnym”

  • Google Checkout (upraszczający zakupy online),
  • Google Images (narzędzie wyszukiwania zdjęć w Internecie)
  • Gmail (rewolucyjna skrzynka pocztowa)
  • Google Directory (katalogi stron uporządkowane tematycznie)
  • Google Translate (narzędzie tłumaczące obcojęzyczne treści)
  • AdSense (moduł reklamowy na stronach zewnętrznych), oraz także
  • Google News (agregator wiadomości)

Kultura organizacyjna oraz Polityka pracy w firmie Google docenia pomysły napływające od pracowników – każdego szczebla. Każdy inżynier dzięki temu jest w stanie pracować przy rozwoju dowolnie wybranego produktu. Ma do tego 20% swojego czasu i to od niego zależy, na co go wykorzysta. Jeśli podczas prac rozwiąże istotny problem, to może liczyć na premie pieniężne i szacunek ze strony swoich kolegów.

You may also like
Polska innowacyjność
Światowi liderzy innowacji, a polska innowacyjność
Wyzwania innowatora
Ryzyko związane z innowacjami. Wyzwania innowatora.

Najwyższą formą docenienia jest lajk! ;)

Help spread the word. You're awesome for doing it! Dziękuje!