Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/iminno.com/public_html/wp-content/themes/marketing-expert/header.php on line 10
Innowacje - Rodzaje, podział, typy. O czym pamiętać? - I'm inno! Innowacje
Blog Informatyka Inne Innowacje Własna firma Zarządzanie

Podział innowacji ze względu na skalę i przyczynę powstawania

Opisałem już 2 metody, jak można dzielić innowacje. Jedną, ze względu na obszar, którego dotyczy, oraz drugą – ze względu na kryterium przedmiotu.
Kolejnym ze sposobów klasyfikacji jest podział według poziomu nowości, jaki dana innowacja stanowi. Według stopnia nowości czy też oryginalności rozwiązania innowacyjne dzielimy na:

  • Innowacje przyrostowe – polegają na udoskonaleniu stosowanego lub znanego rozwiązania. Przykładem innowacji przyrostowej może być nowy, bardziej użyteczny, wygląd strony internetowej; wydanie nowej, ulepszonej wersji telefonu komórkowego czy też laptopa.
  • Innowacje radykalne – stworzenie czegoś zupełnie nowego. Nieznanego wcześniej światu. Przykładem radykalnej innowacji było opracowanie łączności satelitarnej, telefonii komórkowej, fotografii cyfrowej i silników hybrydowych.

Zdecydowana większość zmian jakie dokonują się wokół nas, to innowacje przyrostowe. Innowacje radykalne nie powstają często. Według badań J. Ettlie stanowią zaledwie od 6 do 10 procent wszelkich projektów uznanych za innowacyjne. Tak więc ponad 90% innowacji, to udoskonalenia znanych lub już stosowanych rozwiązań. Literatura przedmiotu nie wskazuje, który z typów innowacji jest bardziej opłacalny z punktu widzenia konkretnego przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju poprzez radykalne innowacje może jednak okazać się znacznie ryzykowniejsza. Ciężej przeprowadzić badania rynkowe dla rozwiązania nieznanego społeczeństwu. Dlatego szacunki dotyczące przyszłości rynkowej są bardzo trudne do przewidzenia.

Podział innowacji ze względu na przyczynę powstania

Kolejnym i ostatnim już kryterium podziału innowacji jest przyczyna, dla której dana innowacja musiała powstać. Wyróżniamy spośród nich 2 podstawowe kategorie:

  • Innowacje podażowe
  • Innowacje popytowe

Innowacja podażowa – jest ona następstwem rozwoju nauki i techniki. Innowacje podażowe są efektem odkryć niepodlegających bezpośrednim wpływom czynników ekonomicznych, czy też administracyjnych.

Innowacja popytowa – jej powstanie jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe. Dopiero zaobserwowanie i precyzyjne zdiagnozowanie potrzeb klientów wpływa na rozpoczęcia prac badawczych i rozwojowych. Innowacja popytowa jest odpowiedzią na zdiagnozowane wcześniej już potrzeby rynkowe.

Jeśli zaciekawił Cię ten post, sprawdź również inne moje treści dotyczące innowacji:

You may also like
team work
Team work make the dream work. Dlaczego warto mieć wspólnika?
zespół podczas tworzenia user story
6 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz pisać User Story.

Najwyższą formą docenienia jest lajk! ;)

Help spread the word. You're awesome for doing it! Dziękuje!