Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/iminno.com/public_html/wp-content/themes/marketing-expert/header.php on line 10
Lifehack Archives - Strona 2 z 3 - I'm inno! Innowacje

Category : Lifehack

Blog Lifehack Prywatnie

Smog – dlaczego Polacy i Włosi mają ten sam problem?

Smog - Warszawa a Pekin

Smog w Polsce pokazywany jest w mediach często z wykorzystaniem poniższej mapki. Czy wiecie, że ta mapka jest z 2012 roku? Jest często prezentowana w polskojęzycznych stacjach, ale przedstawia sytuację z kryzysowego 2012 roku. Był to historycznie najgorszy rok w Polsce jeśli chodzi o smog.

Smog w Polsce

Read More
Blog Lifehack Prywatnie

Oczyszczacz powietrza. Jakiego i dlaczego nie kupować?

Oczyszczacz powietrza - jaki wybrac?

Czy Smog jest nowym problemem? Nie! Dlaczego teraz jest o nim tak głośno? Bo w końcu jesteśmy troszkę zamożniejszym społeczeństwem i da się na tym problemie zarobić. Oczyszczacz powietrza, maski antysmogowe, fotowoltaika… to świetny biznes. Taka prawda. Czy powietrze jest dzisiaj bardziej zanieczyszczone w Polsce niż 20-30 lat temu? Zaryzykuje stwierdzeniem, że obecnie jest dużo lepiej. Oczywiście jest to moja prywatna opinia.

Read More
Informatyka Innowacje Lifehack

iPad + Velcro

Ciekawe rozwiązanie właściwie nie tylko dla posiadaczy iPadów.

Ciekaw jestem czy faktycznie można z tego tak swobodnie korzystać jak jest to przedstawione na filmiku reklamowym. Na rynku polskim spotkałem się z podobnym rozwiązaniem firmy Pentagram, ale w wersji „komórkowej”. 😉

Read More
Aplikacje Blog Informatyka Inne Innowacje Lifehack SEO Własna firma

Ryzyko związane z innowacjami. Wyzwania innowatora.

Wyzwania innowatora

Skoro innowacyjność jest przepisem na sukces, a 90% innowacji stanowią innowacje przyrostowe, czyli ulepszeniowe, to jak w przyszłości będzie wyglądać widelec? Być może będzie w stanie zmierzyć temperaturę konsumowanego pożywienia. Tylko czy na pewno chcemy ciągłego rozwoju produktów, które wydają się być idealne w swej prostocie? Niestety wielu dokonuje przerostu funkcjonalnego produktów. Aby nie wpaść w pułapkę należy zrozumieć czym są wyzwania innowatora, a także jak im sprostać?

Czym są dzisiaj wyzwania innowatora?

Nadmiar funkcji przekłada się na obniżoną faktyczną użyteczność produktu. Przykładem porażki poniesionej z racji na błędną strategię innowacji może stanowić produkt Winamp firmy Nullsoft. Jeszcze kilka lat temu był to czołowy i jeden z najpopularniejszych w Polsce odtwarzaczy mp3. Program był prosty w obsłudze i spełniał podstawowe wymagania użytkowników, czyli umożliwiał wygodne odtwarzanie muzyki. Producent na przestrzeni lat dodawał kolejne funkcje, które miały przyciągnąć i przekonać do produktu nowych użytkowników. Paradoksalnie stale obniżała się jego popularność. Aplikacja stała się zbyt skomplikowana i niewygodna w obsłudze. Zjawisko to można nazwać zgodnie z nomenklaturą profesora Claya Christensena mianem „przestrzelenia”. Dodawano funkcje, których większość klientów nie chciała lub nie potrzebowała. Niewłaściwy rozwój produktów poprzez kolejne, dodatkowe funkcje znacząco podwyższył wymagania sprzętowe. Użytkownicy niezadowoleni ze strategii rozwoju programu wybierali konkurencję.

Google Search Volume index dla słowa winamp

https://trends.google.pl/trends/?geo=PL

Źródło: Opracowanie własne

Oczywiście na popularność Winampa miały wpływ również inne czynniki,
ale przerost funkcjonalny powszechnie uważany jest za decydujący. Powyższy przypadek jest dowodem na to, że dodawanie do produktu kolejnych innowacyjnych funkcji może zmniejszyć zadowolenie klientów z jego użytkowania. Niestety firma Nullsoft, w przypadku produktu Winamp, obrała niewłaściwą strategie innowacji
i naraziła się na straty materialne, finansowe i przede wszystkim utratę dobrego wizerunku, którym produkt cieszył się przez lata.

Każda innowacja niezależnie od tego, czy ma charakter przyrostowy
czy też przełomowy, wiąże się z ryzykiem. Niepowodzenie wdrożonej innowacji może doprowadzić do poniesienia znacznych kosztów i zaprzepaszczenie szansy
na jakiekolwiek zyski.

Z czego wynikają wyzwania innowatora?

 • Ryzyka technicznego – pomysł może być nierealny do wykonania zgodnie
  z wyznaczonymi planami. Dostępna technologia może okazać się niewystarczająca.
 • Ryzyka rynkowego – nigdy nie ma pewności, że znajdzie się odpowiednia ilość klientów, by inwestycja się zwróciła. W przypadku innowacji przełomowych ryzyko rynkowe jest największe.

Wyzwania innowatora – wzrost ryzyka wraz z większym stopniem innowacji produktowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Treacy: Innowacja jako ostateczność. „Harvard Business Review Polska” październik 2004  s. 21-23

Ryzyko związane z innowacjami obrazuje powyższy wykres – przełomowe innowacje produktowe najczęściej wymagają zastosowania nowej linii produkcyjnej wykorzystującej nowe, lecz niekoniecznie do końca zbadane i znane technologie. Potęguje to ryzyko techniczne, gdyż przedsiębiorstwo musi zmierzyć się z wieloma niewiadomymi. Poza ryzykiem technicznym istnieje olbrzymie ryzyko rynkowe.

W zasadzie niemożliwe jest przewidzenie reakcji rynku, gdy oferuje się produkt o zupełnie nowych cechach i funkcjach zaspokajających nieznane dotąd przez klientów potrzeby.  Ocena szans na podstawie konwencjonalnych badań rynkowych jest niewystarczająca. Przełomowe innowacje mogą przynieść ponadprzeciętne zyski, ale wiążą się również z największym ryzykiem.

Im mniej przełomowa jest innowacja, tym bardziej przedsiębiorstwo ma do czynienia z wiedzą dla niego znaną i dobrze rozumianą. W końcu proste ulepszenia w postaci zmiany koloru produktu w praktyce nie niosą ryzyka technicznego. Zatem reakcję klientów na zmianę można łatwo przewidzieć przeprowadzając badania na reprezentatywnej grupie. Im mniejsze jest ryzyko, tym innowacja jest łatwiejsza w imitacji i szybciej zostaje wykorzystana przez konkurencję.

Z czego wynika niepowodzenie we wprowadzaniu innowacji:

 • Zbyt długiego okresu pomiędzy zrodzeniem się pomysłu, a jego implementacją
 • Zbyt dużej biurokratyzacji przedsiębiorstw
 • Niedopasowania do potrzeb rynku
 • Niezrozumienia oferty przez potencjalnych klientów
 • Nieodpowiedniego zabezpieczenia prawnego
 • Szybkiego powielenia innowacji przez konkurencje

Wnioskiem z powyższych rozważań może być stwierdzenie, że finansowanie przełomowych innowacji powinno być zabezpieczone obszernym portfolio innowacji przyrostowych, czyli ulepszeniowych. Są one pewniejszym źródłem dochodów. Przychód z tytułu wielu małych innowacji może zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed bankructwem spowodowanym porażką kosztownej innowacji przełomowej.

Przed naukowcami i badaczami tematu stoją dwa wyzwania – zadanie opracowania teorii innowacji i udzielenie odpowiedzi na pytania:

 • Jak poprawnie definiować innowacje w XXI wieku?
 • Jakich kryteriów używać przy ocenie innowacji i jej wpływu na przedsiębiorstwo oraz otoczenie?
 • Jak właściwie stymulować innowacyjność?
 • W jaki sposób określić warunki konieczne i wystarczające dla powstania innowacji?
 • Jak właściwie porównywać innowacyjność konkretnych przedsiębiorstw i całych gospodarek?
 • W jakim obszarze działalności koncentrować badania nad innowacjami by uzyskać najlepsze wyniki?

Póki nie powstanie teoria innowacji najlepszym sposobem nauki innowacyjności jest obserwacja jej liderów takich jak Apple i Google. Niestety opracowane przepisy na ciągły, wysoki poziom innowacyjności, należą do pilnie strzeżonych tajemnic. Zapewne podobnie jak zachodnie koncerny samochodowe miały problem ze zrozumieniem, z czego wynika sukces Toyoty, tak dzisiaj reszta świata próbuje zrozumieć z czego wynika tak znaczna i rosnąca przewaga Google oraz Apple nad resztą świata sektora informatycznego. Analizując przeszłość wybitnych innowatorów można jednak dostrzec szereg czynników wpływających na ich sukces.

A więc, tutaj znajdziecie jeszcze więcej treści o innowacjach

Read More
Blog Informatyka Inne Innowacje Lifehack Własna firma Zarządzanie

Światowi liderzy innowacji, a polska innowacyjność

Polska innowacyjność

Największą gospodarką świata są Stany Zjednoczone, więc nikogo nie zdziwi, że jest to ojczyzna najbardziej innowacyjnych firm świata. Może nie jest to możliwe do udowodnienia, ale to właśnie dzięki wysokiemu poziomowi innowacyjności gospodarka Stanów Zjednoczonych ma tak wysoką pozycję – Wykształcenie pracowników! Aż 22 z 50 najbardziej innowacyjnych firm działających globalnie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. A jak na tle tego wypada polska innowacyjność?

Najbardziej innowacyjne korporacje działające globalnie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu BCG Report – Innovation 2010 i danych z Google Finance

W pierwszej dziesiątce udział Stanów Zjednoczonych jest jeszcze bardziej przytłaczający. Aż sześć na dziesięć najbardziej innowacyjnych globalnych korporacji pochodzi z USA. W przytoczanym raporcie przeprowadzonym przez szanowaną na świecie firmę doradczą BCG aż cztery z pierwszych dziesięciu firm stanowią korporacje informatyczne.

Przychód i zysk Apple oraz Google

Źródło: Opracowanie własne

Firma Apple i Google już drugi rok z rzędu zajmują pierwsze dwie pozycje
w rankingu. Apple swoje zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje od pięciu lat. W 2009 roku uzyskał przychód w wysokości 42,91 mld dolarów i zysk na poziomie 8,24 mld dolarów. Według prognoz rok 2010 dla lidera innowacyjności ma być jeszcze lepszy. Google w 2009 roku uzyskał przychód w wysokości 23,65 mld i 6,52 mld dolarów zysku netto. Mimo coraz liczniejszej reprezentacji Chin, pozycja amerykańskich gigantów informatycznych nie wydaje się być zagrożona.

Polska innowacyjność – Poziom innowacyjności polskiej gospodarki

By polska innowacyjność i gospodarka mogła konkurować na globalnym rynku, musi być innowacyjna. Stymulowanie innowacyjności poprzez instytucje państwowe jest obecnie warunkiem niezbędnym dla rozwoju gospodarczego, ale i społecznego. Natomiast, po wejściu do Unii Europejskiej transferowana jest poprzez fundusze strukturalne niespotykana wcześniej ilość pieniędzy na rzecz działań o charakterze innowacyjnym. Na sam Program Innowacyjna Gospodarka przypada 3,9 mld EUR, a sposób wykorzystania tych pieniędzy może budzić kontrowersje. Na ocenę skutków dotowania innowacji przyjdzie jednak czas po wykorzystaniu wszystkich funduszy unijnych na lata 2007-2013. Część z nich na pewno zostanie zmarnowana lub nieefektywnie wykorzystana. Lecz jest to koszt konieczny do poniesienia, by Polska gospodarka mogła podwyższyć stopień swej innowacyjności.

Polska w dziedzinie innowacji nadal nie najlepiej wypada na tle państw Europy zachodniej. Przewaga Stanów Zjednoczonych i Japonii jest jeszcze większa.

Sytuację i ilość innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce przedstawia badanie Głównego Urzędu statystycznego z lat 2006-2008.

Procent polskich przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w latach 2006-2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego

Czy polska innowacyjność ma szansę się w końcu wybić? W przedstawionych statystykach widać wyraźnie, że w Polsce prym w innowacjach wiodą duże przedsiębiorstwa. Za to małych firm wprowadzających innowacje jest procentowo nawet kilkukrotnie mniej. Powyższe statystyki mogą badacza zaniepokoić, bo przedstawiają polską gospodarkę, jako mało innowacyjną, a tym samym mało konkurencyjną. Wyniki badań mogą być zniekształcone z racji na różne rozumienie innowacji przez przedsiębiorców. Polski nie dotknęła recesja związana z ostatnim kryzysem gospodarczym, więc mamy prawo sądzić, że w rzeczywistości polskie przedsiębiorstwa są bardziej innowacyjne niż wynikałoby ze statystyk, lub też innowacje nie miały istotnego wpływu na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Przykładem działań państwowych, które mają wpłynąć na zwiększenie ilości innowacyjnych przedsięwzięć z wykorzystaniem Internetu stanowi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:

 • Działanie 8.1 – wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – 390 635 294 EUR
 • Działanie 8.2 – wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (Business to Business) – 391 695 200 EUR

Od 2008 roku Działanie 8.1 wspiera finansowo polską innowacyjność poprzez polskie przedsięwzięcia internetowe. Jest to bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 85% projektu. Tylko w pierwszym roku działalności podpisano 221 umów o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 95 mln zł. Ostatecznie, średnio na projekt przypadło 430 tys. zł. W roku 2009 miały miejsce już trzy nabory – w pierwszym dofinansowano aż 432 projekty, w drugim 350, a w trzecim 383. Łącznie dofinansowano 1165 innowacyjnych projektów, z których to większość uzyskała wsparcie w kwocie bliskiej 200 tysięcy EUR, czyli maksymalnej o którą przedsiębiorca mógł się starać.

Tak więc, Alokacja finansowa na całe działanie 8.1 wynosi 390 635 294 EUR, które do roku 2013 zostaną wykorzystane na stymulowanie innowacyjnych przedsięwzięć z obszaru e-usług. Wiele z pierwszych wspartych w 2008 projektów już zakończyło swój żywot i w efekcie musiało ogłosić upadłość (przykładem może być socjum.pl). Jednak doświadczeni innowatorzy wiedzą, że aby móc świętować więcej sukcesów, trzeba pogodzić się z ryzykiem większej ilości porażek. Miejmy nadzieję, że choć jeden projekt z 1386 wspartych przez POIG 8.1 w latach 2008-2009 okaże się innowacją równie przełomową jak produkt Google, Skype czy też Facebook.

Więcej o innowacjach znajdziesz tu

Read More
1 2 3