Blog Innowacje

Zależność pomiędzy kreatywnością i innowacjami

Choć często pojęcia te są stosowane zamiennie, to istnieje pomiędzy nimi zasadnicza różnica. Innowacyjność to wynik kreatywności ludzkiego umysłu. Kreatywność jest niezbędnym budulcem pozwalającym na powstanie innowacji. Osoby czy też kreatywne organizacje są elementem środowiska sprzyjającego powstaniu innowacji. Gdyż właśnie dzięki kreatywności rodzą się przełomowe pomysły, których skutkiem są innowacje.

Ta niesamowita kognitywna zdolność sprzyja narodzinom niestandardowych rozwiązań, dzięki tak zwanym „umiejętnościom odkrywczym”. Według badań przeprowadzonym przez J.H Dyera kreatywni managerowie wyróżniają się ponadprzeciętną umiejętnością:

  • Budowania skojarzeń,
  • Eksperymentowania
  • Obserwowania
  • Budowania sieci kontaktów
  • Zadawania prowokacyjnych pytań

Osoby wykorzystujące podczas poszukiwania innowacji powyższe umiejętności angażują w proces twórczy obydwie półkule mózgowe. Zarówno prawą odpowiedzialną za myślenie intuicyjne, abstrakcyjne jak i lewą odpowiedzialną za logiczne i analityczne myślenie. Pomaga to w budowaniu nowych przełomowych pomysłów, które kwestionują uznane standardy i podważają to, czego nikt inny by się nie odważył.

Powyższe umiejętności kreatywnych jednostek dostrzegła w swoich badaniach również Bettina von Stamm. Doszła do wniosku, że kreatywne jednostki korzystnie wpływają na innowacje z racji na:

  • Zdolność do formułowania nowych problemów i sposobów ich rozwiązania
  • Umiejętność transferu zdobytej wiedzy poprzez inne obszary działalności

Kreatywność przez wielu jest uważana za talent. Na szczęście są również zwolennicy teorii, że to umiejętność, której można się nauczyć. Nawet jeśli kreatywność należy uznać za talent, to istnieje szereg czynników, które mogą ją stymulować. Kreatywność jest warunkiem rozpoczęcia pierwszego etapu procesu innowacji, ale ma istotne znaczenie na każdym jego etapie. Pozwala realizować zadania efektywniej, a pojawiające się po drodze problemy pokonywać minimalnym kosztem. We współczesnej gospodarce ma coraz większe znaczenie i jest cechą pożądaną u pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw. Należy dbać o wysoki poziom kreatywności wewnątrz organizacji, bo sprzyja ona powstawaniu pomysłów, które mogą być początkiem przełomowej innowacji.

źródło:

  • J.H. Dyer, H.B. Gregersen, C.M. Christensen: The innovator’s DNA. “Harvard Business Review” December 2009 s. 61-68
  • B. von Stamm: Managing Innovation, Design Creativity, Chichester: John Wiley & Sons 2003 s. 8

You may also like
TechCrunch Disrupt 2010
Event app – the future is coming.

Najwyższą formą docenienia jest lajk! ;)

Help spread the word. You're awesome for doing it! Dziękuje!