Blog Innowacje Zarządzanie

Różnica między innowacją a wynalazkiem

Niejeden raz obserwowałem dyskusje na ten temat i uważam, że nia ma ona sensu dopóki nie ma się na nazwisko Schumpeter lub Kolter. 😉 Zaufajmy autorytetom i poznajmy ich zdanie.

Joseph Schumpeter bardzo wyraźnie rozgranicza innowacje oraz wynalazek. Są to dwa różne pojęcia i nie należy terminów tych używać zamiennie, gdyż sama inwencja jest tylko niezastosowanym w praktyce wytworem wiedzy. Definicji innowacji jest znacznie więcej, ale patrząc na te najpowszechniejsze, ich elementem wspólnym jest konieczność wykorzystania wynalazku w praktyce.
Philip Kotler za innowację uznał również sam pomysł.

„Innowacja to jakiekolwiek dobro, usługa, pomysł, które jest postrzegane przez kogoś, jako nowy” – P. Kolter.

Należy podkreślić, że jest jedynym przedstawicielem takiego stanowiska ze znanych mi materiałów naukowych. Mimo, że Ph. Kotler jest jednym z największych ekspertów w dziedzinie marketingu, to jego definicja innowacji po prostu nie zdobyła uznania. Kłóci się z wszystkimi innymi definicjami obecnymi w literaturze.

Dlaczego również stoje po przeciwnej stronie barykady niż P. Kolter? Bo innowacją w ujęciu ekonomicznym nie może być niewdrożony, niewykorzystany pomysł. Można być kreatywną osobą i mieć wiele pomysłów na wynalazki, ale nie jest się innowatorem dopóki nie potrafi się wykorzystywać ich w praktyce. Za wynalazek można uznać wykreowaną, nową wiedzę, ale innowacją jest dopiero zastosowanie jej w praktyce. Tak więc umiejętność skutecznego wdrożenia innowacyjnych pomysłów w życie jest warunkiem koniecznym, by czerpać korzyści z kreatywności pracowników.

You may also like
Sąd najwyższy wg ludzi PO
Kto ma haki na prezydenta? Czy mamy w końcu prezydenta całego narodu?
Smog - Warszawa a Pekin
Smog – dlaczego Polacy i Włosi mają ten sam problem?

Najwyższą formą docenienia jest lajk! ;)

Help spread the word. You're awesome for doing it! Dziękuje!