Innowacje

Rodzaje innowacji – podział ze względu na kryterium przedmiotu

Nasa innovation

Kryteriów podziału innowacji jest wiele z racji na brak jednoznacznej, uniwersalnej definicji. W literaturze odnajdziemy liczne typologie innowacji. Najprostszy stanowi podział dychotomiczny na innowacje produktowe i usługowe. Podział wynika z prostego rozbicia przedmiotu innowacji na mający charakter materialny i niematerialny.

  • Innowacje produktowe – zmiana cechy fizycznej, chemicznej lub biologicznej istniejących produktów i usług lub wytworzenie zupełnie nowych produktów. Zazwyczaj mają charakter technologiczny. Prowadzi do unowocześnienia lub wprowadzenia nowej oferty.
  • Innowacje usługowe – efekt zmian wprowadzonych w obszarze usług. Wyróżnia się wysokim stopniem niematerialności, zaangażowaniem czynnika ludzkiego, wysokim wpływem czynników zewnętrznych i ludzkich oraz wynikającą z tego różnorodnością procesu świadczenia usługi. Innowacje usługowe mogą dotyczyć*:
    • Nowej koncepcji usługi,
    • Użycia nowej technologii
    • Nowej płaszczyzny współpracy z klientem
    • Nowego systemu dostarczania usługi

 

Podstawową różnicą pomiędzy powyższymi rodzajami innowacji jest ich materialny i niematerialny charakter, a tym samym sposobność ochrony oraz długość cyklu życia. Innowacje produktowe można łatwo i skutecznie chronić za pomocą patentów. W przypadku innowacji usługowych ochrona taka jest ograniczona, ale przeważnie są trudniejsze do zaobserwowania przez konkurencję.

* Zródło: P. Niedzielski: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Szczecin: WNUS 2007 s. 23-24

 

You may also like
innowacja, startinpoland
Innowacja a prof. Miodek
Różnica między innowacją a wynalazkiem

Najwyższą formą docenienia jest lajk! ;)

Help spread the word. You're awesome for doing it! Dziękuje!