Category : Blog

Lifehack

Walutomat czy Cinkciarz.pl? – wymiana waluty

Jeśli dużo podróżujesz, zarabiasz w innej walucie lub robisz interesy z klientami z zagranicy, to zapewne regularnie wymieniasz walute na swoją rodzimą. Wszyscy już chyba wiedzą, że najgorsze warunki są na lotniskach i w pobiliżu granic? ale nie każdy wie że polskie banki nie mają najatrakcyjniejszej oferty. Dlaczego? ponieważ to duże i drogie organizacje z olbrzymimi kosztami stałymi. Dlatego muszą mieć wysokie spready (różnica pomiędzy kursem sprzedaży i skupu waluty). Więc gdzie będą najatrakcyjniejsze warunki? w internecie, bo internet nie wymaga oddziałów wyposażonych za setki tysięcy złotych.

W ostatnich latach na rynku polskim powstało kilka tego typu kantorów internetowych:

 1. http://walutomat.pl
 2. http://cinkciarz.pl/
 3. https://internetowykantor.pl/
 4. http://www.trejdoo.com/

Ile można zaoszczędzić?

By wyliczyć ile możesz zaoszczędzić i porównać oferty z różnych kantorów potrzebujesz informacje o aktualnym spreadzie. Im mniejszy spread tym lepiej dla Ciebie, bo mniej zarabia kantor, a więcej Ty. Na piękny poranek dnia 26.10.2014 roku sytuacja przedstawia się następująco:

Walutomat.pl cinkciarz.pl internetowykantor.pl trejdoo.pl kantor.aliorbank.pl bzwbk.pl
USD kupno 3.2786 3.2742 3.2661 3.2701 3.2717 3.1596
USD sprzedaż 3.2800 3.2884 3.2961 3.2849 3.2909 3.3888
Spread 0.0014 0.0142 0.0300 0.0148 0.0192 0.2292
EUR kupno 4.1760 4.1739 4.1668 4.1666 4.1687 4.0279
EUR sprzedaż 4.1800 4.1884 4.1968 4.1900 4.1933 4.3201
Spread 0.0040 0.0145 0.0300 0.0234 0.0246 0.2922

 

Proszę zwróć uwagę na różnice w spreadach. Porównajmy najniższy i najwyższy spread na dolarze. W walutomacie mamy 0.0014 a w BZWBK 0.2292, czyli prawie 164 razy więcej. W przypadku EURO w banku komercyjnym spread jest 73 razy większy. Widać wyraźnie przewagę kantorów internetowych nad bankami komercyjnymi? Jakie znaczenie ma to dla nas?

Walutomat BZWBK Twój zysk:
Kupno
1000 USD 3280 3388.8 108.8 PLN
15000 USD 49200 50832 1632 PLN
Sprzedaż
1000 USD 3278.6 3159.6 119 PLN
15000 USD 49179 47394 1785 PLN
Kupno
1000 EUR 4180 4027.9 152.1 PLN
15000 EUR 62640 60418.5 2221.5 PLN
Sprzedaż
1000 EUR 4176 4027.9 148.1 PLN
15000 EUR 62640 60418.5 2221.5 PLN

 

Jak widać oszczędności mogą być spore. Sam korzystam z Walutomat.pl od wielu miesięcy i jestem z tej usługi bardzo zadowolony. Na co powinieneś zwracać uwagę wybierając kantor internetowy?

 1. Wiarygodność firmy! bo przecież przelewasz na jej konto swoje pieniądze.
 2. Wysokość spread’a, bo czym niższy tym większy Twój zarobek.
 3. Wielkość obrotu na danej platformie, bo czym większy, to płynność danej platformy pozwala nam szybciej i często atrakcyjniej dokonać wymiany.
 4. Wysokość prowizji, ale chyba na polskim rynku wszędzie jest taka sama czyli 0,2%. Czyli z każdego wymienionego 1000 zł kantor dostaje 2 zł.

 

Read More
Blog Innowacje Zarządzanie

Różnica między innowacją a wynalazkiem

Niejeden raz obserwowałem dyskusje na ten temat i uważam, że nia ma ona sensu dopóki nie ma się na nazwisko Schumpeter lub Kolter. 😉 Zaufajmy autorytetom i poznajmy ich zdanie.

Joseph Schumpeter bardzo wyraźnie rozgranicza innowacje oraz wynalazek. Są to dwa różne pojęcia i nie należy terminów tych używać zamiennie, gdyż sama inwencja jest tylko niezastosowanym w praktyce wytworem wiedzy. Definicji innowacji jest znacznie więcej, ale patrząc na te najpowszechniejsze, ich elementem wspólnym jest konieczność wykorzystania wynalazku w praktyce.
Philip Kotler za innowację uznał również sam pomysł.

„Innowacja to jakiekolwiek dobro, usługa, pomysł, które jest postrzegane przez kogoś, jako nowy” – P. Kolter.

Należy podkreślić, że jest jedynym przedstawicielem takiego stanowiska ze znanych mi materiałów naukowych. Mimo, że Ph. Kotler jest jednym z największych ekspertów w dziedzinie marketingu, to jego definicja innowacji po prostu nie zdobyła uznania. Kłóci się z wszystkimi innymi definicjami obecnymi w literaturze.

Dlaczego również stoje po przeciwnej stronie barykady niż P. Kolter? Bo innowacją w ujęciu ekonomicznym nie może być niewdrożony, niewykorzystany pomysł. Można być kreatywną osobą i mieć wiele pomysłów na wynalazki, ale nie jest się innowatorem dopóki nie potrafi się wykorzystywać ich w praktyce. Za wynalazek można uznać wykreowaną, nową wiedzę, ale innowacją jest dopiero zastosowanie jej w praktyce. Tak więc umiejętność skutecznego wdrożenia innowacyjnych pomysłów w życie jest warunkiem koniecznym, by czerpać korzyści z kreatywności pracowników.

Read More
Blog Inne Prywatnie

Kto ma haki na prezydenta? Czy mamy w końcu prezydenta całego narodu?

Sąd najwyższy wg ludzi PO

Do tej pory to ja spamowałem porno-polityką, a teraz na FB mnie spamują… więc mam pytanie: Czy naprawdę to taka wielką przyjemność iść na wiecu ramie w ramie z takimi ludźmi jak Schetyna, Petru, Michnik czy Kijowski?! 🙂 Po co są Ci ludzie na tych wiecach? Nie da się tego zrobić bez ich udziału i pieniędzy? Czemu ich nie wygwizdacie tylko robicie im dobrze? Przecież oni w du*ie mają demokracje i wolność. Chodzi tylko o władzę i kase. Gdyby było inaczej, to mieli naprawdę wiele lat i okazji, by na spokojnie zreformować polski wymiar sprawiedliwości. Dlaczego tego nie zrobili? Bo im po prostu na rękę niewydolne i ułożone przez nich sądownictwo. Dlaczego nie wprowadzili chociażby losowego przydziału sędziego do sprawy? 28 lat ich „sprawiedliwości” oraz „demokracji” i takiej jednej małej zmiany nie można było wprowadzić?! 😀 Naprawdę nie dało się? Dlaczego?

Read More
Blog Innowacje

Innowacje w ujęciu wąskim i szerokim – innowacja a imitacja

W literaturze zauważalna jest różnica zdań w istotnej kwestii. Wielu badaczy, jako innowacje traktuje jedynie pierwsze zastosowanie pomysłu. Kolejne zastosowanie pomysłu w innej organizacji jest traktowane jako imitacja. Najważniejszym przedstawicielem takiego podejścia jest ojciec klasycznej definicji innowacji – J. Schumpeter. Podzielił on proces wprowadzania do gospodarki innowacji na etapy z których pierwszy stanowi pomysł na wynalazek, czyli wytwór wiedzy. W skutek zweryfikowania pomysłu i jego praktycznego zastosowania powstaje ‘innowacja’. Ostatnim etapem jest upowszechnienie się innowacji poprzez imitacje rozwiązania poprzez inne organizacje.

Triada Schumpetera
Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN 1960 s. 104-116

Z powyższego wynika, że Schumpeter uważał, że innowacją jest jedynie pierwsze praktyczne wykorzystanie nowego pomysłu. Prawdziwej innowacji nadał charakter jednorazowy i niepowtarzalny. W opozycji do takiego spojrzenia na innowacje jest między innymi Ph. Kotler i P. Drucker. Reprezentanci szerszego ujęcie innowacji. Wedle, którego każdy zastosowany wynalazek, który jest nowością dla jego użytkownika jest innowacją. Bez znaczenia czy pomysł zostaje wykorzystany przez twórcę czy też naśladowcę. Nawet jeśliby traktować innowację zgodnie z definicją klasyczną, to imitacja również jest wyrazem przedsiębiorczości. Zapewnia jednak przewagę jedynie nad konkurentami nienadarzającymi za zmieniającym się rynkiem. Nie pozwala na kreowanie przyszłości i narzucanie innym warunków gry. Korzyścią z wykorzystywania imitacji, czy też po prostu przyjęcia strategii szybkiego naśladowcy jest znacznie mniejsze ryzyko rynkowe. Wprowadzanie przełomowych innowacji jest drogą w nieznane. Jest obarczone największym ryzykiem. Strategia naśladownictwa jest znacznie prostsza i bezpieczniejsza, bo wiedzie przez ścieżki zbadane przez konkurencję. Minusem imitacji jest jednak mniejsza renta innowacyjna, która maleje wraz z upowszechnieniem się rozwiązania.
Chcąc traktować innowacyjność, jako źródło stałej przewagi konkurencyjnej trzeba spojrzeć na nią, jako regularnie powtarzający się proces zamiany pomysłów w praktykę. Celem innowacyjności jest zabezpieczenie się przed konkurencją i utrzymanie przychodów na poziomie bezpiecznym dla dalszego prowadzenia działalności. We współczesnym świecie chyba każdy przedsiębiorca ma już świadomość, że innowacje są rzeczą bardzo istotną. Czym większa konkurencja na rynku, tym większą innowacyjnością trzeba się wykazać, by na niego wejść i zdobyć pozycje lidera. Jedynie organizacje, które w sposób właściwy i ciągły, skutecznie zarządzają innowacjami mogą czuć się stosunkowo bezpiecznie. Dlatego obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zrozumienie istoty i znaczenia innowacyjności.

Read More
Blog Innowacje

Pojęcie innowacji, istota innowacyjności – powstanie nowej nauki i jej definicja

„Innowacja” to obecnie z pewnością jedno z popularniejszych słów wykorzystywanych do opisu projektów biznesowych. W szczególności informatycznych. Termin przez wielu przedsiębiorców bardzo silnie kojarzony
ze stymulatorem wzrostu i biznesowym sukcesem. Jednak nie przez wszystkich pojęcie to jest tak samo interpretowane. Tak jak wielu ludzi, tak wiele jest definicji innowacyjności. Według Petera Druckera „Jeśli nie rozumiesz istoty innowacyjności, nie rozumiesz biznesu”. W niniejszym artykule przedstawie najtrafniejsze definicje pojęć związanych z innowacyjnością – z punktu widzenia omawianego tematu.

Innowacja definicja:

Słowo innowacja pochodzi od łacińskiego „innovare” i oznacza „zrobienie czegoś nowego”. Ma tym samym bardzo szerokie znaczenie. W ujęciu nieekonomicznym w zasadzie każdą zmianę można nazwać innowacją i nie powinno to być błędem, jeżeli zmiana nie jest powrotem do ogólnie znanego, gorszego, wcześniejszego stanu rzeczy. Słownikowa definicja najlepiej prezentuje znaczenie słowa innowacji w mowie potocznej.  W ujęciu ekonomicznym precyzyjne zdefiniowanie terminu ‘innowacja’ jest wciąż trudne. W literaturze przedmiotu istnieją sprzeczne ze sobą definicje i metody podziału ‘innowacji’.

Na grunt ekonomii ‘innowacje’ wprowadził Joseph Schumpeter. Jest on powszechnie uważany za ojca teorii innowacji w ujęciu ekonomicznym. Ten znany austriacki ekonomista już w pierwszej połowie XX wieku (1934) rozumiał, że innowacyjność to jedna z najważniejszych cech przedsiębiorstwa chcącego utrzymać wysoką pozycje na rynku.

J. Schumpeter zaklasyfikował, jako innowacje następujące przypadki:

 • Wprowadzenie nowego produktu
 • Wprowadzenie nowej metody produkcji
 • Stworzenie nowego rynku
 • Wykorzystanie nowych źródeł stosowanych surowców lub półproduktów
 • Stworzenie nowej struktury organizacji jakiegoś przemysłu

Zmiana może być uznana za innowację, gdy spełnia choć jeden z powyższych warunków. Definicja Schumpetera powszechnie uważana jest za klasyczną i stanowi początek rozważań nad znaczeniem innowacji w życiu gospodarczym. Z racji na okres jej powstania widać wyraźne skupienie się Schumpetera na innowacjach w przemyśle. Austriacki ekonomista obszar poszukiwań innowacji ograniczył do produktu, procesu produkcji oraz organizacji przemysłu.

Schumpeter w swoich wywodach przedstawił również bardzo ważną koncepcję procesu twórczej destrukcji. Wyjaśniającą naturę zmian i rozwoju gospodarczego. Jest ona skutkiem ciągłego dążenia do innowacyjności konkurujących między sobą organizacji. W szerszym spojrzeniu ma charakter pozytywny, a bierze się z porzucania starych produktów i struktur, na rzecz lepszych – nowych. Wynikiem działania twórczej destrukcji jest powstawanie coraz lepszych i efektywniejszych rozwiązań. Gorsze w sposób naturalny zostają wyeliminowane z rynku, przez co tworzy się przestrzeń dla nowości. Schumpeter tym samym podkreślił znaczenie pozacenowych atrybutów działania przedsiębiorstw na konkurencyjnych rynkach. Można również wnioskować, że przedsiębiorcom motywacje do działań innowacyjnych daje nie tylko perspektywa zysków, ale również strach przed konkurencją. W każdym momencie może ona wprowadzić nowe, lepsze rozwiązanie, które może doprowadzić do upadku produktów innych graczy obecnych na rynku.

Przykładem innowacji, która pomimo świetnych perspektyw została przymusowo wycofana z rynku w efekcie ‘twórczej destrukcji’ może być aparat Polaroid. Jest to ogólnie znany rodzaj aparatu fotograficznego umożliwiającego natychmiastowe wywołanie zdjęć. Świetne rozwiązanie, które nawet dzisiaj wydaje się być atrakcyjnym, ale mimo wszystko nie wytrzymało konkurencji z nowszym rozwiązaniem. Ekspansja innowacji w postaci aparatów cyfrowych doprowadziła do klęski tej dobrze zapowiadającej się technologii.

Zainteresowanie problematyką innowacji mocno ewoluowało na przestrzeni XX i XXI wieku. Obecnie w literaturze przedmiotu można się spotkać z wieloma definicjami bliższymi naszych czasów. Przytocze kilka z nich:

 • „Wprowadzenie do gospodarki istotnie ulepszonych lub nowych produktów lub procesów produkcji.” – A. Harman
 • „Innowacja to skuteczne wykorzystanie nowych pomysłów” – Jednostka ds. Innowacji Ministerstwa Handlu i Przemysłu – Wielka Brytania
 • „Innowacja to proces zmiany pojawiających się szans w nowe pomysły i wprowadzanie ich do szerokiego praktycznego wykorzystania” – J. Tidd
 • „Innowacja to specyficzne narzędzie przedsiębiorców. Środek, dzięki któremu wykorzystują zmiany, jako szanse dla różnych interesów lub usług.” – P. Drucker
 • „Innowacja to więcej niż nowy, dobry pomysł. To proces wykorzystania go w praktyce.”  –T. Edison
 • „Innowacja polega na wytworzeniu i wprowadzeniu do sprzedaży, a tym samym do użytku, nowego produktu albo na gospodarczym zastosowaniu nowego procesu otrzymywania znanych już wcześniej produktów” – J. Czupiał
 • „Innowacja to jakiekolwiek dobro, usługa, pomysł, które jest postrzegane przez kogoś, jako nowy” – Ph. Kotler
 • „Innowacją jest pierwsze zastosowanie wynalazku” – E. Mansfield

Dokonując przeglądu definicji innowacji odnosi się wrażenie, że brak tej jednoznacznej i uniwersalnej. W swoim dziele „Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady” Peter Drucker stwierdził, że „póki co jesteśmy w stanie stwierdzić: kiedy, jak i gdzie szukać w systematyczny sposób okazji do innowacji, ale nie potrafimy jeszcze opracować teorii innowacji”. Studiując literaturę przedmiotu nie sposób się z tym nie zgodzić. Nauka stoi przed poważnym wyzwaniem. Bez teorii innowacji jesteśmy w stanie jedynie analizować innowacje, które stanowią już przeszłość. Problemem w przypadku tej nowej dziedziny nauki jest już samo jednoznaczne zdefiniowanie terminu ‘innowacja’.

Źródła z których korzystałem:

 1.  E. H. Edersheim: Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, Warszawa: MT Biznes 2009 s. 94
 2.  J. Tidd, J. Bessant: Managing Innovation. Integrating technological, market and organization change. 4th edition, Chichester: John Wiley & Sons 2009 s. 16
 3.  Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, OECDPublishing 2005 s. 29
 4.  J. Tidd, J. Bessant: Managing Innovation. Integrating technological, market and organization change. 4th edition, Chichester: John Wiley & Sons 2009 s. 16
 5.  A. Harman: The International Computer Industry: Innovation and comparative advantage, Boston: HUP 1971
 6.  J. Czupiał: Ekonomika innowacji, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego 1994, s.10
Read More
1 2 3 4 5 14