Category : Innowacje

Blog Informatyka Inne Innowacje Własna firma Zarządzanie

Podział innowacji ze względu na skalę i przyczynę powstawania

Opisałem już 2 metody, jak można dzielić innowacje. Jedną, ze względu na obszar, którego dotyczy, oraz drugą – ze względu na kryterium przedmiotu.
Kolejnym ze sposobów klasyfikacji jest podział według poziomu nowości, jaki dana innowacja stanowi. Według stopnia nowości czy też oryginalności rozwiązania innowacyjne dzielimy na:

 • Innowacje przyrostowe – polegają na udoskonaleniu stosowanego lub znanego rozwiązania. Przykładem innowacji przyrostowej może być nowy, bardziej użyteczny, wygląd strony internetowej; wydanie nowej, ulepszonej wersji telefonu komórkowego czy też laptopa.
 • Innowacje radykalne – stworzenie czegoś zupełnie nowego. Nieznanego wcześniej światu. Przykładem radykalnej innowacji było opracowanie łączności satelitarnej, telefonii komórkowej, fotografii cyfrowej i silników hybrydowych.

Zdecydowana większość zmian jakie dokonują się wokół nas, to innowacje przyrostowe. Innowacje radykalne nie powstają często. Według badań J. Ettlie stanowią zaledwie od 6 do 10 procent wszelkich projektów uznanych za innowacyjne. Tak więc ponad 90% innowacji, to udoskonalenia znanych lub już stosowanych rozwiązań. Literatura przedmiotu nie wskazuje, który z typów innowacji jest bardziej opłacalny z punktu widzenia konkretnego przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju poprzez radykalne innowacje może jednak okazać się znacznie ryzykowniejsza. Ciężej przeprowadzić badania rynkowe dla rozwiązania nieznanego społeczeństwu. Dlatego szacunki dotyczące przyszłości rynkowej są bardzo trudne do przewidzenia.

Podział innowacji ze względu na przyczynę powstania

Kolejnym i ostatnim już kryterium podziału innowacji jest przyczyna, dla której dana innowacja musiała powstać. Wyróżniamy spośród nich 2 podstawowe kategorie:

 • Innowacje podażowe
 • Innowacje popytowe

Innowacja podażowa – jest ona następstwem rozwoju nauki i techniki. Innowacje podażowe są efektem odkryć niepodlegających bezpośrednim wpływom czynników ekonomicznych, czy też administracyjnych.

Innowacja popytowa – jej powstanie jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe. Dopiero zaobserwowanie i precyzyjne zdiagnozowanie potrzeb klientów wpływa na rozpoczęcia prac badawczych i rozwojowych. Innowacja popytowa jest odpowiedzią na zdiagnozowane wcześniej już potrzeby rynkowe.

Jeśli zaciekawił Cię ten post, sprawdź również inne moje treści dotyczące innowacji:

Read More
Blog Informatyka Innowacje SEO Własna firma Własna firma Zarządzanie

Definicja innowacji według Unii Europejskiej

Mnogość aktualnie aktywnych w Polsce programów unijnych wspierających innowacyjność zobowiązuje do przedstawienia definicji innowacji według Komisji Europejskiej. Wraz z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje innowacje, jako wdrożenie nowego lub istotnie udoskonalonego:

 • Produktu (dobra lub usługi) – w stosunku do wcześniejszej charakterystyki lub zamierzonego przeznaczenia. Może stanowić pozytywne zmiany w specyfikacji technicznej, komponentach lub materiałach, oprogramowaniu, użyteczności lub innych cech funkcjonalnych
 • Procesu – wpływającego w istotny sposób na metodę produkcji lub dostawy. Może stanowić: zmiany techniczne, związane z wyposażeniem, modyfikacje oprogramowania
 • Metody marketingowej – wpływające istotnie na wygląd produktu, opakowania, produkt placement, promocje lub cenę. O innowacji przez pryzmat działań marketingowych pisał szerzej Kotler
 • Metody organizacyjnej – polegające na wdrożeniu nowych metod w biznesowej praktyce, organizacji miejsca pracy, w relacjach z otoczeniem zewnętrznym.

Podręcznik opracowany przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dokładnie określa, co należy traktować jako innowację. Zawiera opis sposobów gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Określa jednolite zasady, dzięki którym możliwe jest porównanie innowacyjności na arenie międzynarodowej.

Podręcznik Oslo traktuje innowację w ujęciu szerokim i tym samym nie rozróżnia innowacji i imitacji. Jednakże wyróżnia poziomy innowacyjności w zależności od zasięgu, który obejmują. Tym samym Komisja Europejska i OECD wyróżnia:

 • Innowacja dla firmy – imitacja rozwiązania z innego przedsiębiorstwa
 • Nowość dla danego rynku
 • Nowość w skali globalnej – dla świata

Zjawisko innowacji jest niezwykle złożone i skomplikowane. Wedle powyższej klasyfikacji wprowadzenie rozwiązania skopiowanego od konkurencji jest innowacją. Jeśli oczywiście nigdy wcześniej nie było wykorzystywane w badanej firmie. Jednak imitacja rozwiązania wykorzystywanego wewnątrz firmy, ale w innym dziale, innowacją w rozumieniu Komisji Europejskiej może już nie być.

Pojęcie ‘innowacja’ rozumiane jest bardzo szeroko, dlatego też organy unijne wspólnie z OECD szczegółowo określiły, jakich zmian nie należy traktować jako innowacji. Pozwala to urzędnikom unijnym wyznaczyć granicę pomiędzy znaczeniem pojęcia innowacja, a zmiana i tym samym lepszą alokację środków.

Jako innowacji nie należy traktować:

 • Rezygnacja z wykorzystania określonego: procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej; wycofanie produktu z oferty.

Nie jest więc innowacją zaprzestanie robienia czegoś. Nawet, jeśli ma to pozytywny wpływ na wyniki firmy. Dla przykładu, nie jest innowacją decyzja Google o wycofaniu z rynku produktu Google Wave. Jest to jedynie zmiana oferty produktowej.

 • Proste zastąpienie czy też rozszerzenie.

Nie jest tym samym innowacją zakup nowej maszyny produkcyjnej identycznej w stosunku do wcześniej wykorzystywanej. Nie jest również innowacją aktualizacja sterowników tej maszyny lub też małe rozszerzenie funkcjonalności. By rozwiązanie można było uznać za innowacyjne musi być nowe dla firmy i mieć znaczący wpływ na jej funkcjonowanie.

 • Zmian będących skutkiem zmiany ceny czynnika produkcji.

Nie jest innowacją zmiana powodująca obniżenie ceny, ale będąca wynikiem obniżenia ceny któregoś z zasobów wykorzystywanych w procesie produkcji.

 • Dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb danego klienta.

Jeśli wprowadzone na potrzeby klienta zmiany mają charakter jednorazowy i nie różnią się istotnie od tego co firma oferuje, to nie są innowacjami.

 • Zmiany mające charakter sezonowy i cykliczny.

Przykładowo dla firmy odzieżowej Zara innowacją nie będzie wprowadzenie kolekcji zimowej, a następnie wiosennej. Z racji na charakter produktu takie zmiany są regularne i mają charakter cykliczny. Kolekcja różni się od poprzedniej, ale determinowane jest to przez trendy stale zmieniające się w świecie mody. Jeśli jednak zmienia się charakter kolekcji i celem jest dotarcie do innego klienta, to jest to innowacja – mająca naturę marketingową. Zmianą mającą charakter innowacyjny będzie również, skrócenie interwału pomiędzy następującymi po sobie kolekcjami.

 • Zmiana oferty handlowej przez przedsiębiorstwa handlowe.

Rozumiana jako wprowadzenie nowszego, poprawionego produktu, którym przedsiębiorstwo handluje. Jeśli natomiast sklep Zara rozpoczyna handel biżuterią lub luksusowymi samochodami, a nie robił tego wcześniej, to jest
to innowacja produktowa.

Read More
Informatyka Innowacje

Kolejna rewolucja w Internecie. Google już może się bać!

Kogo? Facbook.com

Facebook ma już na świecie ponad 400 mln użytkowników! Trzeba przyznać, że założyciele osiągnęli olbrzymi sukces. Może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale na naszych oczach dzieje się kolejna rewolucja. Warto zwrócić uwagę na pewne fakty:

 • Radio potrzebowało 38 lat, by zdobyć  50 mln użytkowników.
 • Telewizja potrzebowała 13 lat, by zdobyć 50mln użytkowników.
 • Telewizja potrzebował 4 lat, by zdobyć  50 mln użytkowników.
 • iPod natomiast 3 lat,

A jak myślicie. Ile lat potrzebował facebook? Aż trudno w to uwierzyć, ale po 9 miesiącach facebook miał już 100 mln użytkowników! Gdyby populację facbook.com porównać do państwa, to plasowałoby się na czwartej pozycji.

Czwarta populacja na świecie!

Tak serwis ten rozwijał się do tej pory i trzeba przyznać, że po samej ilości użytkowników widać, że oferuje użytkownikom wystarczająco wiele. Na pewno można go uznać za innowacyjny, a wręcz rewolucyjny, ale tatuś facebooka, czyli Mark Zuckerberg oddał w tym miesiącu użytkownikom coś, co może wywrócić internetowy świat. Ta broń to Open Graph. Protokół, który wychodzi poza domenę facebook.com.

Już od jakiegoś czasu na większych portalach pod każdym artykułem widoczny jest przycisk „like it”. Klikając w niego dzielimy się informacją o tym co lubimy nie tylko z naszymi znajomymi z facebook.com, ale i z tą stroną internetową. Dzięki temu jej właściciel wie mniej więcej kim jesteśmy – wiek, miejsce zamieszkania itp. – a dzięki temu będzie w stanie dopasować treść jeszcze bardziej pod użytkowników. Uszyć na miarę…  Tylko czy to nie jest zamach na naszą prywatność?! Jak zawsze znajdą się zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy? Jakie korzyści Open Graph daje użytkownikom widać po serwisach takich jak np. www.lajkit.pl Zresztą polecam go zobaczyć, bo całkiem to ciekawe rozwiązanie.

Jeżeli korzystasz z serwisu wykop, to można powiedzieć, że to wykop w wersji 3.0 W jednym miejscu możesz śledzić, co polecają Twoi znajomi na serwisach typu: demotywatory, youtube, tvn24 itp.

www.lajkit.pl

Czy Google ma problem? Tak, bo prawdopodobnie indeksowanie stron algorytmem Google z czasem odejdzie do lamusa. Największą wartość będą miały strony polecane przez specjalistów z danej branży. Tak, więc następnym razem zwróćcie uwagę na przycisk „like it”… jest już wszędzie!

Read More
Informatyka Innowacje Zarządzanie

Mam świetny pomysł na start-up!

Już Emile Auguste Chartier powiedział:

„Nothing is more dangerous then having just one idea” czyli „Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż posiadanie jednego pomysłu”

Czemu? Bo w momencie kiedy mamy jeden świetny pomysł, to zazwyczaj jesteśmy przekonani , że jest on najlepszy. I faktycznie jest najlepszy, bo innego nie mamy – nawet jeśli jest on bezwartościowy. Dlatego im więcej masz pomysłów, z których możesz wybierać, tym lepiej. Zawsze po paru dniach kilka się skreśla i pozostawia te lepsze. Im więcej pomysłów tym większe prawdopodobieństwo, że ten nieskreślony jest naprawdę dobry. 😉

Read More
Informatyka Inne Innowacje Lifehack Zarządzanie

Rescuetime – efektywniejsze zarządzanie czasem

Od paru miesięcy korzystam z aplikacji RescueTime i jestem nią wręcz zachwycony. Pozwala w prosty sposób kontrolować nasz czas spędzony przed komputerem. Rescutime pokazujące:
– ile czasu spędzamy przy poszczególnych stronach, aplikacjach,
– istnieje możliwość wyceny tego czasu,
– Funkcja „Focus time”, czyli wyłączenie możliwości przejścia do innych aplikacji i skupieniu się na konkretnej aktywności,
– porównuje naszą produktywność z innymi użytkownikami Rescutime,
– pozwala lepiej zarządzać projektem,rescutime

Naprawdę polecam. Pozwala na samokontrole i skończenie z marnotrawstwem czasu…
Więcej informacji na RescuTime.

Read More
1 5 6 7 8