Author Archives: Radosław Paklikowski

Blog Informatyka Innowacje Zarządzanie

Czy Wrocław jest najlepszą lokalizacją na StartInPoland (budżet 71,2 mld złotych)?

Startinpoland - polish startup

StartInPoland – czyli szansa na wykorzystanie przez nasz kraj potencjału jednego z najcenniejszych zasobów jakie mamy, czyli geniuszu absolwentów naszych politechnik.

Read More
Early adopter Informatyka Innowacje N97 Prywatnie

Apple TV sprawiło, że zacząłem korzystać z telewizora

Nowy Apple TV

W tym tygodniu stało się coś niesamowitego! i muszę o tym napisać. Apple TV zmieni świat, a ja zacznę korzystać z telewizora. Pamiętam jak w 2007 Steve Jobs wszedł na scenę i zmienił świat pokazując nowego iPhona. Pamiętacie jeszcze czasy wielkich kalkulatorów? Też mieliście i kochaliście Nokia 3310?

Read More
Innowacje

Rodzaje innowacji – podział ze względu na obszar, którego dotyczy

Mapa obszaru innowacji 4P

Popularny w literaturze angielskojęzycznej jest podział promowany przez Joe Tidda i Johna Bessanta. Jest przejrzysty i zrozumiały. Uzyskał uznanie wielu wykładowców czołowych uczelni oraz praktyków. To podział według obszaru, którego dotyczy innowacja:

 • Innowacje produktu
 • Innowacje procesu
 • Innowacje pozycji
 • Innowacje modelu

Innowacja produktu – jest zmianą w produkcie lub usłudze, którą organizacja oferuje. Przykładem innowacji produktowej może być: nowa forma opakowania wody mineralnej (zamiast plastikowej butelki opakowanie kartonowe) lub wydany przez firmę Apple w 2007 iPhone, który niewyobrażalnie zmienił rynektelefonów komórkowych i doprowadził do detronizacji Nokii.

Read More
Innowacje

Rodzaje innowacji – podział ze względu na kryterium przedmiotu

Nasa innovation

Kryteriów podziału innowacji jest wiele z racji na brak jednoznacznej, uniwersalnej definicji. W literaturze odnajdziemy liczne typologie innowacji. Najprostszy stanowi podział dychotomiczny na innowacje produktowe i usługowe. Podział wynika z prostego rozbicia przedmiotu innowacji na mający charakter materialny i niematerialny.

 • Innowacje produktowe – zmiana cechy fizycznej, chemicznej lub biologicznej istniejących produktów i usług lub wytworzenie zupełnie nowych produktów. Zazwyczaj mają charakter technologiczny. Prowadzi do unowocześnienia lub wprowadzenia nowej oferty.
Read More
Blog Innowacje

Zależność pomiędzy kreatywnością i innowacjami

Choć często pojęcia te są stosowane zamiennie, to istnieje pomiędzy nimi zasadnicza różnica. Innowacyjność to wynik kreatywności ludzkiego umysłu. Kreatywność jest niezbędnym budulcem pozwalającym na powstanie innowacji. Osoby czy też kreatywne organizacje są elementem środowiska sprzyjającego powstaniu innowacji. Gdyż właśnie dzięki kreatywności rodzą się przełomowe pomysły, których skutkiem są innowacje.

Ta niesamowita kognitywna zdolność sprzyja narodzinom niestandardowych rozwiązań, dzięki tak zwanym „umiejętnościom odkrywczym”. Według badań przeprowadzonym przez J.H Dyera kreatywni managerowie wyróżniają się ponadprzeciętną umiejętnością:

 • Budowania skojarzeń,
 • Eksperymentowania
 • Obserwowania
 • Budowania sieci kontaktów
 • Zadawania prowokacyjnych pytań

Osoby wykorzystujące podczas poszukiwania innowacji powyższe umiejętności angażują w proces twórczy obydwie półkule mózgowe. Zarówno prawą odpowiedzialną za myślenie intuicyjne, abstrakcyjne jak i lewą odpowiedzialną za logiczne i analityczne myślenie. Pomaga to w budowaniu nowych przełomowych pomysłów, które kwestionują uznane standardy i podważają to, czego nikt inny by się nie odważył.

Powyższe umiejętności kreatywnych jednostek dostrzegła w swoich badaniach również Bettina von Stamm. Doszła do wniosku, że kreatywne jednostki korzystnie wpływają na innowacje z racji na:

 • Zdolność do formułowania nowych problemów i sposobów ich rozwiązania
 • Umiejętność transferu zdobytej wiedzy poprzez inne obszary działalności

Kreatywność przez wielu jest uważana za talent. Na szczęście są również zwolennicy teorii, że to umiejętność, której można się nauczyć. Nawet jeśli kreatywność należy uznać za talent, to istnieje szereg czynników, które mogą ją stymulować. Kreatywność jest warunkiem rozpoczęcia pierwszego etapu procesu innowacji, ale ma istotne znaczenie na każdym jego etapie. Pozwala realizować zadania efektywniej, a pojawiające się po drodze problemy pokonywać minimalnym kosztem. We współczesnej gospodarce ma coraz większe znaczenie i jest cechą pożądaną u pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw. Należy dbać o wysoki poziom kreatywności wewnątrz organizacji, bo sprzyja ona powstawaniu pomysłów, które mogą być początkiem przełomowej innowacji.

źródło:

 • J.H. Dyer, H.B. Gregersen, C.M. Christensen: The innovator’s DNA. “Harvard Business Review” December 2009 s. 61-68
 • B. von Stamm: Managing Innovation, Design Creativity, Chichester: John Wiley & Sons 2003 s. 8

Read More
1 2 3 4 14